perjantai 4. tammikuuta 2019

Kiitosten aika


Vahvistuva Vihtijärvi -hanke päättyi vuoden lopussa. Tunnelmat ovat haikeat mutta hyvät – ja vähän odottavaisetkin. Hankkeen aikana on sukellettu siihen, mitä Vihtijärvi on, mitä se on ollut, ja mitä se voisi olla.

VaVi-hanke kesti reilut kaksi ja puoli vuotta. Hankekoordinaattorin näkökulmasta on käynyt selväksi, että kaikenlaista kehitystyötä kylällä riittää edelleen. Tänä päivänä, kun kuntien resurssit kylien kehittämiselle ovat vähäiset, kylien oma työ on entistä tärkeämpää. Vihtijärven osalta yksi tärkeimmistä tehtävistä on koulutoiminnan säilyttäminen - kaikki kylän kehitystyö tähtää loppujen lopuksi jollakin tavalla siihen. Tästä syystä olemme hankkeen aikana mm. aloittaneet säännöllisen yhteydenpidon koulun ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Olemme tavanneet opettajia ja päiväkodin henkilökuntaa aina lukuvuoden alkaessa ja keskustelleet kylän eri toimijoiden välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Samalla meillä on ollut mahdollisuus tutustuttaa mahdolliset uudet työntekijät kylään, sen toimintaan ja kylätaloon, sekä kertoa siitä, miksi he ovat meille tärkeitä.

Kylätalon käytettävyyttä on pohdittu hankkeen aikana paljon. Vinttikomeron eristämisen lisäksi on tehty tarvikeinventaaria ja työstetty markkinointia tehostavaa materiaalia nettisivuille. Jos ja kun kylätalon käyttöastetta saadaan nostettua, se tuo tervetulleita roposia kyläyhdistyksen tilille. Lainaa rakennuksen peruskorjauksen jäljiltä on vielä muutamia kymmeniä tuhansia jäljellä, joten työtä on tehtävä. Ja jotta koulutoiminta kylällä taataan jatkossakin, vaatii se edelleen pitkäjänteistä, sisukasta kehittämis- ja ylläpitotyötä.

Onneksi Kaarina tulee jatkamaan tätä tärkeää työtä! Kyläyhdistys asetti marraskuun lopulla hakuun osa-aikaisen kyläkoordinaattorin paikan, ja Kaarina valittiin siihen. Kyläkoordinaattoria tarvitaan takaamaan toiminnan ja liikkeen jatkuvuus, tärkeiden asioiden eteenpäin vieminen sekä mahdollisten uusien hankkeiden organisointi. Välittömästi käytännön tasolla kyläkoordinaattori tulee huolehtimaan mm. kylätalon käyttöön ja vuokraamiseen liittyvistä asioista sekä erilaisten tilaisuuksien ja kurssien organisoinnista. Onnea Kaarinalle uuteen työhön!

Millaisena näet kylän tulevaisuuden?

Nyt siis hyvät ideat kehiin! Miten kylää voitaisiin kehittää tästä eteenpäin? Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen aikana kertyi monta asiaa toivomuslistalle - tässä joitakin poimintoja niistä:

-         Kylätalolle kiertäviä palveluita; parturi-kampaaja, jalkahoitaja, hieroja?
-         Kyläkaavoituksen edistäminen; asukasmäärän hillittyyn kasvuun, vesihuollon järjestämiseen ja koulutoiminnan säilyttämiseen tähtäävä työ
-         Yhteinen etätyötila kylän yksinyrittäjille?
-         Kerhotoiminnan järjestäminen perheen pienimmille?
-         Kylähistoriikin toinen osa?
-         Hautausmaan historian tallentaminen?
-         Paikat ja tarinat -tietopankin laajentaminen edelleen; tilojen ja talojen tarinat? Sukutarinat? Lisää luontotietoa?
-         Luontoreittien kehittäminen edelleen; lisäpenkkejä? Lisää kohdeopasteita ja viittoja? Laavuja? Pitkospuita? Kuntoportaat? Näkötorni Rokolle? Lisäreitit?
-         Lisää kulttuuritapahtumia?
-         Kylä- ja turvallisuussuunnitelmassa mainittujen seikkojen edistäminen

Mitä juuri sinä toivoisit? Kyläyhdistyksen tarkoitukseen ja tehtäviin voit tutustua yhdistyksen säännöissä. Vinkkaa toiveesi sähköpostitse: kylayhdistys@vihtijarvi.fi tai puhelimitse 044 2760 004. Kotisivujen palautelomakkeella voit lähettää viestisi myös anonyymisti.

Nyt on aika kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja. Niitä on valtava määrä, joten kaikkia on mahdotonta mainita nimeltä. Kiitokset siis ihan kaikille niille kylän asukkaille, vapaa-ajan asukkaille, kylässä toimiville yhdistyksille, sekä muille kylään tavalla tai toisella sidoksissa oleville tahoille, jotka ovat jollakin tavoin edesauttaneet hankkeen toteuttamista!

Nähdään!
ps. Kylälle ollaan perustamassa luontotiimiä, jonka on tarkoitus jatkaa luontoaiheista toimintaa kylällä. Seuraa ilmoittelua kylän kotisivuilla sekä fb-ryhmässä!

Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen.— Steve Jobs

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti